Volledig inzicht in je keurprocessen
The Produce Crew helpt je sturen op feiten in plaats van gevoel met als resultaat een doeltreffende bijdrage leveren aan de kritieke succesfactoren binnen jouw organisatie.
Meer lezen

Relevante data is key!

Sturen op data vraagt om het inzichtelijk maken en herzien van de huidige, vaak traditionele bouwstenen. Optimale data kwaliteit is daarbij het ultieme doel.

Waarom The
Produce Crew?

Door onze expertise en ruime ervaring met AGF-kwaliteitscontroles, zijn wij ‘het vergrootglas’ dat inzoomt op de data die voorheen onaangeroerd bleef. Deze gegevens bevatten cruciale informatie die inzichten verschaffen om continue te verbeteren.

Introduceer kwaliteits- en data cultuur

Wij stimuleren de bewustwording en commitment aan kwaliteit en data door heel de organisatie.

Ontwerp processen die ondersteunen maar niet belemmeren.

Wij analyseren bestaande werkwijzen en toetsen de effectiviteit zodat jij bewust bezig kunt zijn met continue resultaatverbetering.

Technologie ondersteunt mens en processen

Door gebruik van technologie worden kwaliteitsniveau’s inzichtelijk zodat wij gezamenlijk kunnen leren van het verleden en jij accurate beslissingen kunt nemen.

De synthese van mens, proces & technologie

Mensen zijn een essentieel onderdeel van alle keurprocessen.  Data is bruikbaar als de kennisverschillen tussen keurmeesters minimaal zijn en de gebruikssystemen volledig benut worden. Door middel van training kunnen wij er voor zorgen dat iedereen, binnen zijn of haar mogelijkheden, op hetzelfde kennis- en vaardigheidsniveau zit.
De diverse keurprocessen zijn opgebouwd uit verschillende fases waarop wij inzoomen. Deze vertalen wij naar een gestructureerd werkproces. In combinatie met de deskundigheid van de mens zal er een optimale data kwaliteit behaald worden.
Door mens, proces en data te interpreteren met de nieuwste technologie kunnen wij organisaties voorzien van nauwkeurige en unieke adviezen met als doel: een positieve, systematische verandering op de lange termijn.

Interesse in onze
diensten?

Stefan Droogendijk
+31 (0)6 83 78 18 97